Ny finanslov en sikring af fremtiden eller ødelæggende besparelser?

 

Andre vurderer aftalen anderledes. I en analyse foretaget af arbejderbevægelsens erhvervsråd fremgår det, at udmøntningen af regeringens såkaldte genopretningsplan i finansloven for 2011 viser, at der skal spares over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene ungdomsuddannelserne skal spare 750 mill. i 2011. I ugebrevet A4 udtaler Ove Kaj Pedersen, professor på Handelshøjskolen i København CBS, at det kan være et problem at regeringen på den ene side hylder en vækstfilosofi med viden og kompetencer som drivkraft og på den anden side skærer drastisk på bevillingerne til uddannelse og forskning. Det centrale spørgsmål er, om man har nået graden af effektivitet hvor besparelser begynder at gå ud over kvalitet.
Konkret har bl.a. VUC reageret og kaldt aftalen uigennemtænkt. VUC skal spare 460mill .kr. årligt ud af et samlet budget på 2 mia. kr. hvilket svarer til 24%. I en anden pressemeddelelse fra Professionshøjskolernes, SOSU, Gymnasierne, VUC og Danske erhvervsskoler kaldes besparelserne vanvittige.

Læs mere:
Ministeriets omtale: Fm.dk
Finanslovsaftalen: Fm.dk
Arbejderbevægelsens erhvervsråds analyse: Ae.dk (pdf) 
Artikel i Ugebrevet A4
Pressemeddelelse: Ucc.dk (pdf)