Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

 
Foto: pexels.com Foto: pexels.com

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling. For uddannelsesområdet betyder det bl.a.:

- At børneinstitutionsområdet og folkeskole styrkes

- At omprioriteringsbidraget, de 2% årlige besparelser, som undervisning og uddannelses har været underlagt i flere år, afskaffes.

- At uddannelsesloftet, som indebar, at man (med enkelte undtagelser) først 6år efter afsluttet videregående uddannelse kunne søge uddannelse på samme niveau, afskaffes 

- At det midlertidige taxameter-løft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne videreføres.

- Deltagergebyr på dansk for udlændinge afskaffes

Det grønne område styrkes markant gennem bl.a. en ny fond til grønne omstillinger på 25 mia.kroner og 1. mia. til grøn forskning


Læs mere her.