Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

 

Formålet er, at styrke de unge der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Aftalen skal være landsdækkende, og indebærer, at kommuner er ansvarlige for at tilbyde et sammenhængende uddannelsestilbud med tydeligt jobperspektiv til unge, der risikerer at falde udenfor eksisterende systemer.

Den nye grunduddannelse er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

Aftalen bygger på anbefalinger fra ekspertgruppen

Læs mere