Ny form av utbildning på Åland

Grit:lab är ett resultat av samarbete mellan det åländska spelbolaget Paf, Ålands yrkesgymnasium och Ålands landskapsregering. En kodarskola som är helt projektbaserad med deltagare från över 20 olika länder.

 
 Ny form av utbildning på Åland Här är flera av deltagarna i grit:lab.

Grit:lab startade den 1 september och det är drygt 70 deltagare från 20 olika länder. En tredjedel av de studerande är från Åland och omkring en tredjedel är kvinnor.

Studierna varar i 2 år. Detta är ett samarbete mellan spelbolaget Paf, Ålands yrkesgymnasium och Ålands landskapsregering.

Grit:lab är en ny och alternativ it-utbildning för framtidens techutvecklare. Utbildningen är en form av kodarskola, en alternativ skolning till skillnad från de traditionella utbildningarna inom it.

Utbildningen är helt projektbaserad, saknar lärare och lektioner samt följer en gamifierad tvåårig inlärningsprocess. Utbildningen drivs av Paf i Pafs huvudkontor på Åland. Det ger de studerande en närhet till den senaste tekniken och en tech inspirerad campusmiljö. (Källa Pafs hemsida och gritlab.ax )

Grit:lab vy över lokalerna Vy över lokalerna

Studierna hos spelbolaget

Ingen tidigare erfarenhet av kodning eller examina krävs. Inträdeskraven för studerande är att man är minst 18 år, öppensinnad, motiverad att lära sig koda och villig att helt fördjupa dig i grit:lab-tänket. En av deltagarna som tagit sig genom hela inträdesprocessen är ålänningen Anton Wiklund:

-Jag sökte utbildningen för att få en vidareutbildning efter datanom och det verkade spännande med ett nytt koncept på skola med bra kontakt till andra företag, säger han.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

-Utbildningen är väldigt fri då du jobbar i din egen takt och inte har ett fast schema. Och mycket bra och kul. Efter utbildningen hoppas jag att ha blivit bättre inom programmering och att få jobb med nånting inom design t.ex. hos det åländska företaget Winter

Programmet är utformat i teknikens framkant och kommer att ge studerande möjlighet att bygga ett karriärnätverk som håller hela livet. Liknande utbildningar finns i Helsingfors och i Estland.

Global Curriculum är grundfasen av studierna på grit:lab. Det är här studerande kommer till den snåriga utvecklingen genom att djupdyka i tre huvudprogrammeringsspråk Go, Javascript och Rust.

Den sista, och kanske viktigaste delen av en grit:lab-resa, är den 6-månaders specialiseringsfasen. Då väljer studerande en specifik utvecklingsgren att fokusera på och få fler färdigheter inom. Där kan man bland annat välja : artificiell intelligens, TV-spel, mobil- och webbapplikationsutveckling eller cybersäkerhet

Efter att ha avslutat programmet får studerande en yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik.

Samarbete med näringslivet

Anna-Lena Svenblad som är Corporate Development Director på spelbolaget Paf och Co-director för grit:lab är en av de som ansvarar för den nya utbildningen och samarbetet med näringslivet.

Anna-Lena Svenblad Anna-Lena Svenblad som är Corporate Development Director på spelbolaget Paf och Co-director för grit:lab är en av de som ansvarar för den nya utbildningen och samarbetet med näringslivet.

Varför startades grit:lab?

-Brist på utvecklare råder på marknaden. För att bidra till detta beslöts det att Paf i samarbete med Ålands yrkegymnasium skulle starta upp en ny typ av innovativ techutbildning. Behovet av ny kompetens är stort i de åländska techbolagen. Det som skiljer denna utbildning från traditionell utbildning är att det inte finns några lärare utan de som studerar på grit:lab samarbetar med varandra och hjälper varandra att lösa problem på en digital plattform som innehåller en stor mängd projekt.

Hur fungerar det när näringslivet och skolan samarbetar?

-Det är en s.k. peer-to-peer learning platform (01 Edu). Grit:lab har även 12 partners i form av techbolag från Åland. Syftet med grit:lab Partners är att kontinuerligt under de 2 åren som programmet pågår så kommer det att ordnas olika typer av events så som meet-ups, företagsbesök, sociala event, upptäck-Åland events för att de studerande ska lära känna företagen och att företagen ska lära känna de som studerar. Vi har även något som kallas grit:lab Mentors från de åländska företagen. Dessa mentors är ofta personer som jobbar inom tech och ofta själva är utvecklare i grunden. Vissa delar av programmet på grit:lab innehåller möten med mentorerna för att delvis granska resultatet av vad som produceras i projekten på plattformen. Även här finns möjlighet att bygga nätverk båda vägarna från studerande in i företagen och visa versa.

William Egenfelt, Viktor Thörnroos och Anton Wiklund William Egenfelt, Viktor Thörnroos och Anton Wiklund är tre åländska studerande som är med i grit:lab

Hur har starten av utbildningen varit såhär långt?

-Uppstarten har varit mycket spännande och att bygga upp en helt ny utbildning har varit givande och väldigt roligt att se resultat av arbetet. Under det senaste året har mycket hunnit hända. Allt från uppbyggnad av webbsidor och sociala medier till ansökningsprocessen bestående av 2h online test som testat minne och logiskt tänk bland deltagarna. Ansökningar kom in från 54 länder och i ett åldersspann från 18-74 år. De 150 bästa i online testet bjöds till Åland i april och maj för en 4 veckor lång intensiv urvalsperiod. Till slut antogs 70 personer till det 2 åriga programmet som startade sista augusti 2022. Deltagarna kommer från över 20 olika länder bland annat Brasilien, Singapore, Vietnam, Hongkong, Iran. Det är en enorm styrka i att en så diversifierad grupp arbetar tillsammans. De har helt olika bakgrund, erfarenheter och åldrar. Detta möjliggör kreativ problemlösning tillsammans bland deltagarna.

Grit:lab vy över lokalerna Vy över lokalerna

Vad hoppas du ska bli resultatet av grit:lab?

-Målsättningen är att alla som gått ut grit:lab ska hitta sitt drömjobb på Åland och stanna kvar. Antingen som anställd i något av våra techbolag eller kanske till och med som grundare till nya start-ups på Åland. Grit:lab har och kommer har stor positiv inverkan på många olika sätt på det åländska samhället och dess framtid inte bara inom tech utan även för alla branscher och funktioner här.