Ny framtidsvisjon for lærers og skoleleders karriereutvikling

Fagrådet for etter- og videreutdanning for lærere overrakte sluttrapport om rådets arbeide og forslag på neste skritt til utdannings og kulturministeren.

 
I rapporten er en ny fremtidsvisjon for læreres og skoleleders karriereutvikling og det legges vekt på at lærerutdanning er arbeidslivslang læring. Det er nødvendig å avgrense finansiering og et tilgjengelig og effektivt system for denne betydningsfulle aktiviteten. Fagrådet foreslår at ministeren utnevner en samarbeidsgruppe om karriereutvikling av lærere og skoleledere som følger opp om rådets forslag.
Rapporten på islandsk kan hentes her
 
Kilde: Utdanningsdirektoratet