Ny grøde i folkeoplysningen

 

De seneste år har langt fra været de letteste for folkeoplysningen i Danmark, men nu er der lys forude, vurderer Per Paludan Hansen, bestyrelsesformand for Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).
- Vi ser i denne tid en stor politisk enighed om, at vores arbejde skal synliggøres og styrkes. Målet er, at vi skal spille en større rolle for såvel befolkningens demokratiske deltagelse som for egentlig læring. Helt konkret er der blandt andet en forventning om, at folkeoplysningen kan bidrage i forhold til centrale udfordringer som både en større integration af de etniske minoriteter i samfundet og en bedre folkesundhed.

Integrationen er blevet forsømt

Det er områder, folkeoplysningen allerede prioriterer og til dels har en lang tradition for med masser af deltagere inden for eksempelvis bevægelsesfag og kurser om kost. Men der kan gøres betydeligt mere ikke mindst for at styrke integrationen i samfundet, noterer Per Paludan Hansen.
- Nogle højskoler, oplysningsforbund og daghøjskoler har gode initiativer i gang på området, men vi skal udvikle mange nye aktiviteter, der kan skabe flere rammer for et ligeværdigt møde mellem nye og gamle danskere. Indsatsen for en ordentlig integration har været forsømt alle steder i samfundet, herunder også i folkeoplysningen, siger han.

Penge må følge med opgaver

Mens enkelte stemmer inden for folkeoplysningen har talt for, at området burde opgive håbet om yderligere offentlige tilskud til fordel for at have sin fulde frihed, mener Per Paludan Hansen, at folkeoplysningen i forlængelse af det forestående udvalgsarbejde også bør blive tilgodeset økonomisk.
- Dels ligger der allerede nu en opfordring til, at vi skal spille en større rolle med henblik på bedre sundhed og integration, dermed må også følge flere midler til, at vi kan honorere den forventning. Dels har vores udviklingsarbejde været forsømt de senere år, hvor midlerne har været meget små. Det skal opprioriteres nu, hvor der næres store, nye forventninger til os.
Endelig ligger det i kommissoriet, at udvalget skal granske rammerne for folkeoplysningen og sikre lige vilkår i forhold til andre udbydere. Derfor forventer Per Paludan Hansen, at der bliver rettet op på det ulige forhold mellem folkeoplysningen og VUC, som i dag kan tilbyde nogle af de samme kursustilbud til en markant lavere deltagerbetaling.

Grøde og engagement

Siden nyheden om etableringen af folkeoplysningsudvalget blev kendt i efteråret, har Per Paludan Hansen fornemmet tydelig grøde og engagement i det store bagland.
- Det bliver tolket som en vigtig anerkendelse af vores indsats og som et signal om, at politikerne har øje for den udviklings- og innovationskraft, folkeoplysningen er kendetegnet ved. Jeg ser en stor vilje i oplysningsforbund og foreninger til at tage de nye udfordringer op, fortæller han.


Folkeoplysningsudvalgets opgaver

• At fremlægge forslag til, hvordan højskolen, folkeoplysningen og idræts- og foreningslivet i højere grad kan medvirke til at styrke demokrati og medborgerskab.
• At vurdere afgrænsningsspørgsmål og fremlægge forslag til, hvordan de folkeoplysende organisationer sikres lige vilkår med andre udbydere af læringsaktiviteter.
• At vurdere eksisterende fleksible tilrettelæggelsesformer og komme med forslag til, hvordan de kan videreudvikles og anvendes bredere.
• At vurdere hvorledes e-learning kan inddrages i livslang læring.
• At vurdere om rammer og vilkår for det folkeoplysende arbejde er tilstrækkeligt fleksible og tidssvarende i forhold til de opgaver, folkeoplysningen forventes at løse i fremtiden, herunder om administrationen af folkeoplysningsloven kan gøres mindre bureaukratisk.
• At fremlægge forslag til de fremtidige rammer for folkeoplysningen.

Der følger ikke penge med i relation til udvalgets arbejde. Forslag fra Folkeoplysningsudvalget skal finansieres indenfor Undervisningsministeriets eksisterende økonomiske ramme.

Efter planen skal udvalget præsentere sine resultater for regeringen inden udgangen af 2009.


Udvalgets medlemmer

Som formand for udvalget er udpeget Jens Stenbæk, viceborgmester i Holbæk Kommune.

Der ud over er udpeget:
Ane Kollerup, cand.mag. i filosofi og virksomhedsstudier, aktiv deltager på højskolekurser og erfaring fra organisationsarbejde
Marie Bjerre, stud.jur., aktivt virke som spejder og erfaring fra elevorganisationsarbejde
Preben Staun, kommunaldirektør, aktivt virke inden for idrætten og erfaring fra organisationsarbejde.
På baggrund af organisationsindstillinger har undervisningsministeren beskikket:
Helga Kolby Kristiansen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd
John Meinert Jakobsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Rune Siglev, Dansk Ungdoms Fællesråd
Malene Carmel, Kommunernes Landsforening
Birgitte Nielsen, Idrættens Fællesråd.

Links:
www.uvm.dk
www.dfs.dk
http://dfs.dk/andretemaer/tankeromfolkeoplysning.aspx