Ny håndbog fra NVL om arbejdsformen ”To-do”

En arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger.

 

NVL’s nye håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

Håndbogen er tænkt som en vejledning og inspiration til at anvende To-do arbejdsformen og gennemføre lokale seminarer om fælles udfordringer, hvor man gennem samskabelse fremmer bæredygtige løsninger, demokratisk deltagelse og dannelse og lokal handlekraft. 

Målgruppen for håndbogen er alle, der ønsker at invitere andre mennesker, perspektiver, viden, erfaringer og ønsker med i løsningen på en fælles udfordring.

Baggrunden for håndbogen

To-do blev udviklet og anvendt af Ø-netværket under NVL i 2015–2017. Formålet var at udvikle og fremme nye ideer, handlinger og aktiviteter, der kunne styrke lokal inklusion af de mange ny-ankomne flygtninge, der kom til Bornholm, Gotland og Åland i de år. Håndbogen formidler netværkets erfaringer og præsenterer konkrete måder at anvende arbejdsformen.

Læs mere og download håndbogen her.