Ny industriutbildning i gymnasiet

Industrins utveckling förutsätter mer kvalificerad kompetens och gymnasieskolans teknikprogram ska därför utvecklas. I dag finns det i gymnasieskolan två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn, dels det högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). För att möta industrins framtida behov av kompetens bör TE-programmet utvecklas och förstärkas med ny inriktning som leder till yrkesexamen.

 

Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning om TE-programmet som bland annat ska föreslå vilken eller vilka industriella inriktningar som programmet ska ha framöver. TE-programmet blir därmed en möjlighet även för de elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan. Kraven för behörighet till TE-programmet ska vara desamma som i dag, oavsett om eleven siktar mot högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Att det skapas en industriell inriktning på TE-programmet innebär med största sannolikhet att IN-programmet i sin nuvarande form kan avvecklas.

Läs mer: 
www.regeringen.se/sb/d/16837/a/221322
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se