Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

 
Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/ Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/

Modellen har utvecklats inom ramen för ett treårigt EU-projekt och innehåller tre steg. Själva undervisningen sker direkt på arbetsplatserna. Först kartläggs deltagarnas kunnande, sedan blir det en integrerande förberedelse på arbetsplatsen eller i verkstad för att avslutas med en anställning. Målet har varit att snabbare få ut den nyanlända i arbetslivet. Genom att utgå från tidigare kunnande och sedan komplettera med det som saknas samt med språkundervisning har vägen in i samhället gjorts betydligt kortare.

Läs mer om KIITO-projektet her