Ny integreringslov fra januar 2021

Den norske Regjerings nye integreringslov trådte i kraft 1. januar 2021. Pliktene til den enkelte nyankomne, samt norske kommuner og fylkeskommuner tydeliggjøres.

 
Det norske Storting. Foto: Kompetanse Norge Det norske Storting. Foto: Kompetanse Norge

Hovedpunkter i den nye loven

Det innføres krav til faglig og pedagogisk kompetanse hos lærere som står for norskopplæring i kommunene. Personer som med rett og plikt til introduksjonsprogrammet skal nå også gjennomføre kompetansekartlegging og få karriereveiledning. Det vil bli innført tester som måler hvorvidt deltakerne oppnår kompetanse i norsk og samfunnsfag på et minimumsnivå. De veiledende minimumsnivåene er regulert i forskrift. Det innføres også krav til faglig og pedagogisk kompetanse for lærere som skal gi opplæring i norsk i kommunen, og det kreves at opplæring og prøve i samfunnsfag gjennomføres innen ett år etter at retten og plikten til dette inntrer.

Fylkeskommunen får et større ansvar for integreringsarbeidet og skal blant annet sørge for karriereveiledning til målgruppen og opplæring i norsk til deltakere som går fulltid i videregående opplæring.

Fagressurs for lærere

IMDi og Kompetanse Norge har utviklet en ny fagressurs for introduksjonsprogrammet. Der er faglige anbefalinger for innhold, standardiserte elementer, regelverk, verktøy og informasjon om relaterte tema samlet. I tillegg til lærere, er målgruppen programrådgivere, deres ledere, andre ansatte i kommune og fylkeskommune, Nav og arbeidsgivere. Fagressursen finner du på introduksjonsprogrammet.no.

Les mer om lovendringer og fagressurs her.