Ny lärarutbildningsguide ska få fler att söka sig till läraryrket

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag tagit fram en ny utbildningsguide för de som vill söka till lärarutbildningen

 
Foto: NN - norden.org Foto: NN - norden.org

Guiden ger svar på frågor om behörighet, var olika lärarutbildningar finns i landet och olika utbildningsalternativ beroende på vad den sökande har för tidigare utbildning och erfarenhet. Guiden innehåller också en lärarkompass som hjälper sökande att hitta det läraryrke som passar bäst. 

Enligt Skolverket behövs 12 500 nya lärare per år under många år framåt. Inom vissa kategorier av lärare är behoven extra stora som till exempel yrkeslärare, lärare inom svenska som andraspråk, matematik, naturorienterande ämnen samt förskolelärare. Framtiden är ljus för den som vill bli lärare och det finns kortare vägar in i yrket.

Den som har kompetens och kunskap från andra branscher kan komplettera tidigare studier eller yrkeserfaren¬het med pedagogisk utbildning. Personer med utländsk lärarexamen, yrkesverksamma inom praktiska yrken och akademiker är alla potentiella lärare.

En som växlat om från sitt tidigare arbete som sjuksköterska och gått yrkeslärarprogrammet med inriktning mot vård och omsorg är Rasmus Hermansson Truedsson.

– Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdperso¬nal är något som gör att jag längtar till jobbet säger Rasmus.

Läs mer her