Ny lov lanseres

 

På formiddagen ble det holt foredrag om innledning av loven og samarbeidet mellom livslang læringssentra og de videregående skolene. På ettermiddagen ble deltakerne delt på fire whorkshop. Medarbeidere ved Arbeidslivets opplæringssenter, (FA) var ansvarlige for den som handlet om utdanningsbehov blant FAs målgruppe på arbeidsmarkedet både ut fra enkeltpersoners, bedriftenes og institusjonenes synsvinkel. Rundt 100 deltaker var med på konferansen som var vellykket.

Mer: Loven på islandsk www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/