Ny lov om voksnes læring?

 
- Det mest banebrytende vi foreslår er nok en ny lov som regulerer en mer samlet sektor for frivillig og fortjenestefri opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet, og et styrket regionalt ansvar for denne type læring, sier leder av utvalget Audun Tron. 
Utvalget mener at studieforbund er en av flere opplæringsaktører som bidrar til å nå mål i arbeids- og samfunnslivet sentralt, regionalt og lokalt. Deres viktigste fortrinn er å være en åpen og tilgjengelig arena for læring. Studieforbundenes mulighet til å spille en aktiv og synlig rolle på flere samfunnsområder handler langt på vei om bedre samarbeid med offentlige aktører, både ved at de slippes til, og ved at de selv griper mulighetene. For at studieforbundene fortsatt skal kunne spille en viktig rolle tilpasset framtidens utfordringer, mener utvalget det er nødvendig med nye vinklinger og grep for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar.
Du kan lese hele rapporten her.