Ny lov om voksnes læring

 
Kunnskapsdepartementet ønsker å oppheve loven og erstatte den med en ny lov som skal omfatte læring utenfor det formelle utdanningssystemet. Lovforslaget ble levert 12. januar og er nå på høring til 23. februar. Loven skal regulere studieforbundene, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner og enkelte privatskoler.
Departementet foreslår at tittelen på loven skal være ”Lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet”. Men er åpent for bedre og mer beskrivende forslag. Etter departementets oppfatning vil ny lov gi studieforbund og frittstående fjernundervisningsinstitusjoner en bedre og mer tidsmessig ramme for virksomheten. Samtidig vil ny lov gjøre det enklere for både brukere og offentlige myndigheter å forholde seg til tilbydere av opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet, hovedsakelig knyttet til frivillig sektor. Du kan lese hele lovforslaget her (pdf).