Ny lov om voksnes læring trær i kraft

 

Ny lov om voksnes læring som ble vedtatt av Althinget i mars 2010 trer i kraft den 1. oktober 2010. Målet med loven er å gi enkeltpersoner med kort formell utdanning passende muligheter og åpne nye muligheter for å vende tilbake til skolen.

Link til loven på islandsk