Ny mansroll via vuxenutbildningen

 

Ny mansroll via vuxenutbildningen

I media framställs den finska mannen ofta som en öldrickande och korvätande soffpotatis – men bilden av den finländska mannen är förstås inte så entydig. Uppfattningen om hur en man ska vara håller på att förändras, vilket visar att den västerländska tolkningen av manlighet som något statiskt och oföränderligt bara är en av många berättelser. Det hävdar ped.lic. Kai Kiviranta som forskar i den finländska mannen i vuxenutbildningen.

– Även om klichébilden inte stämmer finns det all anledning att oroa sig för hur det ska gå för den finländska mannen. Den ekonomiska depression som drabbade Finland på 90-talet kastar fortfarande sin långa skugga över honom, säger Kiviranta.
Han hänvisar till det faktum att männen är i minoritet på utbildningens alla stadier.
– Det är ju väldigt fint att en så stor andel av kvinnorna utbildar sig, men det hjälper inte männen. Att situationen är likadan i många andra europeiska länder gör inte saken bättre.
Så mycket ljusare är inte den bild som OECD:s färska årsbok serverar: hela 13 procent av unga finländska män i åldern 15-19 år är sysslolösa, dvs. de har inget avlönat arbete och de går inte i skola. Av de industrialiserade länderna är det bara Turkiet, Slovakien och Frankrike som har högre procent sysslolösa unga men, medan de övriga nordiska länderna hör till dem som har de lägsta talen.
Enligt Kiviranta och en del ungdomsforskare är det i alla fall siffror som kan tolkas på många sätt. Finland är ett glesbygdsland där det fortfarande händer att unga män stannar hemma och hjälper till utan att det klassas som arbete och en del anmäler sig som arbetslösa i väntan på militären.
– Det handlar ju mycket om hur man definierar arbete. Den finska mannen är inte i behov av arbete, men nog av en arbetsplats som ger honom lön, säger Kiviranta.
Hela den finländska kulturen är väldigt arbetsorienterad och den finländska mannen har alltid framstått som väldigt flitig.
– För honom är arbetet många gånger en fråga om liv och död. Heder och självkänsla hör intimt ihop med jobbet. I synnerhet är långtidsarbetslöshet ett stort problem som inte ens traditionell yrkesutbildning biter på. Då mannen blir arbetslös förlorar han förutom sin självrespekt dessutom ofta både familj och bostad och då den egna identiteten börjar vackla är det inte så lätt att tända på vare sig framtid eller utbildning.

Eget ansvar

Enligt Kiviranta är det avgörande för mannens utveckling att han hittar sitt eget sätt att vara i växelverkan med omvärlden och att han själv tar ansvar för sitt liv.
– Jag tycker att man borde sluta upp med att skylla på systemet eller samhället och verkligen kräva att männen rycker upp sig. Man borde fråga dem om det verkligen är så klokt att dricka alkohol varje dag, äta för mycket eller sitta vid datorn hela tiden. Jag tror faktiskt att man borde börja med kroppen – om en man mår fysiskt bra orkar han också vara engagerad och intresserad.
Det är bland annat här den fria bildningen kunde spela en mycket större roll, tycker Kiviranta, som har tittat på olika typer av kurser för män, där de verkligen fått en möjlighet att skärskåda sin manlighet och stärka sitt självförtroende i växelverkan med andra män.
– Utbildning och studier ger bättre möjligheter i arbetslivet och i bästa fall ger de också ett livsinnehåll och förbättrar livskontrollen.
Allt tal om livslångt lärande kan ändå lätt missförstås, menar Kiviranta.
– Många män tror att det handlar om skolgång på livstid, vilket de upplever negativt. Å andra sidan framställs livslångt lärande alltför ofta som en universalmedicin för alla problem i samhället.
Enligt Kiviranta påstås det ofta att män studerar bara för att få ekonomisk nytta och makt, men han har sett att de ofta är ute efter helt andra värden.
– Till den maskulina diskursen hör att tala om att något är ”praktiskt” och ”nyttigt”, men i själva verket är studier ett sätt för män att möta världen och sina egna gränser. Mannen söker i en studiegrupp också social acceptans och till och med andliga aspekter för att inte tala om vänskap och kärlek.

Only for men

Kiviranta har i sin forskning bland annat analyserat en satsning kallad ”Only for men” som Grankulla medborgarinstitut (kommunal vuxenskola med brett sortiment av kurser och föreläsningar) nära Helsingfors inledde i mitten på 90-talet inom ett EU-projekt. Med institutets rektor Eero Julkunen som primus motor började man erbjuda ett helt block med kurser för män. I kursutbudet strävade man efter att beakta olika aspekter av mannens liv och roller. Det var bland annat pappakurser, kurser för ”rockfarfäder” (äldre rockare som samlades kring sin musik), psykodrama för män, kockkurser samt internetkurser och utfärder i naturen för pappor och söner. Satsningen gjorde bland annat att antalet män som studerade vid institutet steg med sex procent.
En unik satsning var kursen ”Potkua kevääseen” ( fritt översatt ”Det våras för männen”) som vände sig till långtidsarbetslösa. I samarbete med social- och arbetskraftsmyndigheterna valde man ut nio män som i princip ansågs vara hopplösa fall. De fick bland annat gå på gym, besöka företag, delta i psykodrama, lära sig hur man söker arbete och som socker på botten fick de delta i en snöscootersafari som formade sig till en slags överlevnadskurs. Resultatet tog alla på säng. Av de ”hopplösa” fallen hittade fem ett jobb och två grundade egna företag. Det enda problemet visade sig vara att kursen ansågs vara för dyr och därför inte kunde hållas flera gånger. Undervisningsministeriet ansåg sig inte heller ha råd att trycka den rapport som gjordes. Kai Kiviranta frågar sig därför om det verkligen finns ett genuint intresse för att hjälpa männen.
– Vi står inför stora samhälleliga förändringar och om vi ingenting gör kommer männen att ha stora problem om tio år. Nu måste man göra något, inte bara oja sig. Snart är det för sent.

Clara Henriksdotter
cpuranen(ät)abo.fi

EU-projektet Menpart ordnar seminariet Men’s Appeal-Educational Selfdevelopment in Men’s Lives 20-21 maj 2006 i Frankfurt am Main, där bl.a. Kai Kiviranta talar. Programmet finns på:
http://www.ktol.fi/web/tiedostot/File/sAppeal2006.pdf

Kai Kivirantas licentiatarbete heter ”Mies ja kansalaisopisto - raportti Kauniaisten kansalaisopiston miesprojektista”.

Diskutera artikeln i

Forum

Hela den finländska kulturen är väldigt arbetsorienterad och den finländska mannen har alltid framstått som väldigt flitig.
Hela den finländska kulturen är väldigt arbetsorienterad och den finländska mannen har alltid framstått som väldigt flitig.
Många män tror att livslångt lärande handlar om skolgång på livstid, vilket de upplever negativt.
Många män tror att livslångt lärande handlar om skolgång på livstid, vilket de upplever negativt.