Ny möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning

 
Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en ny utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. YH-utbildningar erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.
Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att utlysa en ny ansökningsomgång för anordnare som vill ansöka om att bedriva utbildning inom ramen för yrkeshögskolan med utbildningsstart hösten 2010. Ansökningsperioden kommer att pågå mellan den 21 september och den 29 oktober .
www.yhmyndigheten.se