Ny nationalt center for kompetenceudvikling

 
Det nationale center for kompetenceudvikling er tiltænkt rollen som et kraftcenter for forskning og analyse og vil blive stedet, hvor politikere, ministerier, institutioner, virksomheder og praktiske brugere af VEU henvender sig, når de har brug for viden om og indsigt i voksen- og efteruddannelsesområdet.
Etablering og drift af Nationalt Center for Kompetenceudvikling i perioden 2008-2010 har været i et EU-udbud, som blev afsluttet i april 2008. Vinderen af udbuddet blev et konsortium under ledelse af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU). En af centrets vigtige opgaver bliver en samlet evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, som Undervisningsministeriet har etableret.
Centret kommer til at bestå af forskere og specialister med ekspertise inden for effektstudier, videngenerering, -indsamling og –formidling på VEU-området. Bag centret står Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU), Anvendt Kommunalforskning (AKF), Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE), Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR) og med Center for Arbejdsmarkedsforskning (Aalborg Universitet) som underleverandør. DPU vil varetage centerlederfunktionen og stå for den daglige ledelse af centret, der vil blive placeret med adresse hos DPU på Tuborgvej i København. Læs mere www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=712