Ny norsk strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Den norske regjering ønsker å åpne utdanningssystemet med en ny strategi for desentralisering og fleksibilitet. Strategien skal gjelde både fagskoler, høyskoler og universiteter.

 

Den norske regjering ønsker å åpne utdanningssystemet med en ny strategi for desentralisering og fleksibilitet. Strategien skal gjelde både fagskoler, høyskoler og universiteter.

Gjennom et nytt distriktsprogram, heldigitale utdanninger og ny søknadsbasert ordning for studiesente, skal flere få mulighet til å ta utdanning uavhengig av livssituasjon og geografiske forhold. Strategien omfatter fire innsatsområder:

  1. Tilgangen til fleksible og desentraliserte tilbud skal økes i hele landet
  2. Samarbeidet mellom utdanningsaktører og arbeidsliv skal styrkes,
  3. Fleksible tilbud skal ha høy kvalitet og være behovstilpasset
  4. Rammebetingelsene for institusjoner, arbeidsliv og studenter skal forbedres.

Det skal altså være bedre tilpasning mellom etterspørsel og tilbud ved at arbeidslivets og den enkeltes behov skal være førende for utdanningstilbudenes innhold og organisering

De viktigste tiltakene er å

  • Etablere et nytt distriktsprogram som skal mobilisere etterspørselssiden til å utvikle utdanningstilbud de trenger i samarbeid med en fagskole, høyskole eller universitet
  • Opprette en søknadsbasert ordning hvor studiesentre og lignende kan søke om finansiering for prosjekter og aktiviteter sammen med fagskole, høyskole og universitet
  • Etablere heldigitale utdanningstilbud
  • Vektlegge fleksible og desentraliserte tilbud når regjeringen gir penger til å øke kapasiteten ved universiteter og høyskoler
  • Fortsette å gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible, slik at det bedre tilpasset folk i ulike livssituasjoner som skal ta utdanning

Les hele strategien her