Ny norsk undersøkelse om konsekvensene av pandemien for arbeidslivet

Hvert halvår gjennomfører HR- Norge sammen med Kantar en arbeidslivsundersøkelse med navn ALx. Dataene som er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Den siste gjennomførte undersøkelsen belyser spørsmålet Hvordan klarte vi oss gjennom koronapandemien og hvordan har den endret våre prioriteringer?

 

Resultatene viser at en av fem har kommet styrket ut av pandemien, dette gjelder spesielt menn fra 60 år og oppover. Halvparten har klart seg ganske greit, og en av tre arbeidstakere har slitt under pandemien. Undersøkelsen viser at det er ingen tvil om at noen grupper har tatt støyten og betalt en høyere pris enn andre. Det er særlig kvinner, unge under 30 år og ansatte i helse- og omsorgsyrke, barnehage og skole som har opplevd stor belastning av pandemien.

De arbeidstakerne som oppgir å ha kommet styrket ut av pandemien representerer ulike næringer over hele landet. Fleksibilitet og tid til familie viser seg å i større grad bli verdsatt og prioritert nå enn før pandemien. Arbeidsgivere kan oppleve store risikoer som eksempelvis å miste ansatte, ved å ikke ta dette på alvor.

Rapportens hovedfunn:

  • 1 av 3, spesielt kvinner med barn og i utsatte yrker, har slitt mer enn andre.
  • 1 av 5 har klart og kommet styrket ut av pandemien, spesielt menn fra 60 år og oppover.
  • Bruken av digitale samhandlingsverktøy er kommet for å bli.
  • Frihetsgraden i forhold til hvor og når man jobber har også fått større fotfeste.

-Livet har faktisk smilt til mange norske arbeidstakere under pandemien, paradoksalt nok, og de fleste har klart seg greit. Det gjelder spesielt de som har fått større frihet, og kommet styrket og mestrende ut av det. Slik frihet og fleksibilitet er goder mange ikke uten videre ønsker å gi fra seg. Jeg tror det vil lede til gnisninger og konflikter på arbeidsplassen dersom friheten innskrenkes, sier Even Bolstad, leder i HR-Norge sier i forbindelse med publisering av rapporten.

Pandemien har gitt et sterkere fotfeste til arbeidstakeres frihet i hvor og når de ønsker å jobbe, og muligheten til å velge fleksible løsninger slik som hjemmekontor trekkes frem som et viktig punkt for mange i tiden fremover.

Les mer og se opptak fra HR-Norge og Kantar sin presentasjon av arbeidslivsundersøkelsen ALX her