Ny offensiv mot regjeringens miljøpolitikk

 

Miljøorganisasjoner går nå sammen om nye tilltak for å stanse det de mener er grunnlovstridig miljøpolitikkGrunnlovens såkalte miljøparagraf  §112 sier at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturressursene skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett, også for etterslekten. Når 23. konsesjonsrunde for ny oljeutvinning på norsk sokkel nå er utlyst etablerer miljøbevegelsen en ny offensiv mot det de mener en grunnlovsttridig politikk.

Skjønnlitteratur for klima

Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire arranger nå aksjonen #Skriv for klima, sammen med Forfatternes klimaaksjon § 112 og Nynorskens Hus/BUL. I 24 dager presenterer de tekster som ble skrevet av forfattere og ungdommer på en felles skrivedugnad tidligere i år. Hver dag fram til 28. februar sendes en ny tekst til klima og miljø-departementet.

Läs mera

Källa: Journalen