Ny pædagogisk læreruddannelse for erhvervskolelærere starter i august

 

Fra 15 januar 2010 skal nyansatte lærere i erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne have pædagogiske kompetencer, der mindst svarer til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse. Den nye pædagogiske uddannelse i erhvervspædagogik har et omfang på 60 ECTS-point. Det svarer til et års fuldtidsstudium. Diplomuddannelsen er karakteriseret ved et tæt samspil mellem teori og praksis. Den pædagogiske diplomuddannelse udbydes af Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) i samarbejde med VIA University College fra august 2010.

Læs mere: Uvm.dk