Ny pædagogiske kompetencekrav til erhvervsskolelærere

 

Kravene til lærernes pædagogiske kvalifikationer hæves som hovedregel til et niveau, der mindst svarer til en pædagogisk diplomuddannelse. Begrundelsen er at lærerne skal håndtere stadigt mere komplicerede pædagogiske og didaktiske udfordringer.

Læs mere: UVM