Ny policy brief fra NVL om validering i Norden

Expertnätverket för validering har utarbetat en policy brief om validering. Syftet är att visa vad som gjorts inom valideringsområdet i Norden och peka ut vilka fortsatta utvecklingsområden som fortfarande återstår att arbeta med.

 

Arbetet med validering inom expertnätverket har kännetecknats av en övergripande tanke på att öka medvetenheten om validering. Nätverket har under åren anordnat ett stort antal nordiska, nationella och regionala konferenser, seminarier och workshops.

Expertnätverket har också utarbetat flera verktyg som berör kvalitet i validering, kompetensprofiler hos valideringsutövare samt ett benchmarkingverktyg som kan användas för att se hur läget för valideringsarbetet ligger till, nationellt, regionalt eller inom en sektor. 

Policy briefen visar hur utvecklingen inom valideringsområdet i Norden sett ut under de senaste 10 åren utifrån nätverkets perspektiv men fokus läggs också på att ge rekommendationer om vad behöver fortsätta att utvecklas. Några områden som uppmärksammas är fortsatt behov av kompetensutveckling för de som ska genomföra valideringar samt ökat fokus på koordinering och uppföljning av valideringsarbetet. 

För mer information, se her