Ný rannsókn á hlutverki tækni í námi í atvinnulífinu

Dorothy Sutherland Olsen, fræðimaður hjá Norrænu stofnuninni um nýsköpun, rannsóknir og menntun (NIFU) í Noregi, hefur rannsakað hvernig ýmsar atvinnugreinar eru að færast frá hefðbundnu skipulagi fyrir hæfniþróun yfir í dýnamískara umhverfi þar sem þörfin fyrir hæfni er stöðugt að breytast.

 
 Dorothy Sutherland Olsen Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Mynd: NIFU)

Meginniðurstaðan er sú að mismunandi geirar túlka og endurtúlka stöðugt aðferðir við nám. Starfsmannastjórar eru mjög meðvitaðir um þörfina fyrir bæði bóklega og verklega þjálfun. Þeir leggja bæði áherslu á langtíma stefnumótandi áætlanir um þekkingarþróun og að vera færir um að bjóða upp á staðbundið námsátak með stuttum fyrirvara. Nokkrir starfsmannastjórar hafa verið tilbúnir að gera tilraunir með nýjar hugmyndir.

Dæmi um það er svokallað 70:20:10 hugtak sem byggir á þeirri hugmynd að 10% af námi á vinnustað sé afrakstur formlegrar menntunar, 20% sé afrakstur samstarfs við samstarfsmenn eða samræðu við aðra og 70% sem eftir eru eru afleiðing af námi í gegnum verkefni á vinnustað.

Í kaflanum eru lögð fram bæði fræðileg og hagnýt sjónarhorn, þar á meðal ítarlegt yfirlit yfir það sem knýr þörfina fyrir hæfniþróun og blæbrigðaríkari lýsingar á „óformlegu námi“, þar sem hugtakið er útvíkkað til að ná yfir aðgerðir við að leysa vandamál sem leiða af sér nýja færni og þekkingu.

Markmiðið er að dæmi úr rannsókninni veiti mannauðsstjórum hagnýtar leiðbeiningar og innblástur um óvissa framtíð. Frekari upplýsingar má finna hér.

Niðurstöðurnar hafa verið birtar sem nýr kafli: Suggestions for an Uncertain Future í skýrslunni People Management – Higlitting Futures. Skýrsluna má lesa í heild sinni hér.