Ny rapport: Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

 

Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer.
Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Hent publikationen (gratis): PDF