Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Många vuxna som studerar på grundskolenivå får också avslag eftersom deras veckor med studiemedel inte räcker till.

– Ofta är det personer med utländsk bakgrund. Studerande i den här gruppen kan ha svårt att hinna avsluta sina studier med de veckor som ges med studiemedel, säger Jennie Nilsson, utredare vid enheten för kunskap om studiestödet på CSN.

Yngre elever har i större utsträckning är äldre kunnat fortsätta sina studier. Den grupp som till största delen slutat sina studier efter att fått avslag är män från 35 år och uppåt. Många av dem som slutade att studera hade fått avslag på grund av att de hade obetalda skulder hos CSN.

Läs mer her.