Ny rapport om e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder

NVL’s model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder: Grønland, Færøerne og Åland.

 

NVL’s arbejdsgruppe for ”IKT og vejledning” har udgivet rapporten ”IKT og vejledning: Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland”.

Rapportens formål er at kortlægge eksisterende muligheder for e-vejledning og voksnes læring på Grønland, Færøerne og Åland og komme med anbefalingerne til, hvordan yderligere e-vejlednings-systemer kan etableres. Rapportens målgruppe er politikere og ministerier i de selvstyrende regioner.

Rapportens anbefalinger til e-vejledning

Erfaringerne fra NVL’s IKT og vejledningsgruppe har givet gruppemedlemmerne praktiske erfaringer og viden om, hvordan e-vejlednings-systemer kan etableres.

NVL arbejdsgruppen anbefaler derfor at:

- starte e-vejledningsprojekter, som afprøves i 3–5 år, hvor nettjenesten placeres på regionernes ”regionsnet” (Åland har sat deres projekt i gang).

- gruppens medlemmer deltager som e-vejlednings-rådgivere for myndighederne og som projektmedlemmer i opbygningsfasen af regionsprojekterne om opstart af e-vejledning.

- voksenvejlederne på Grønland og Færøerne bliver uddannet i brug af systemet eVejledning fra Puzzel (Åland har en anden løsning her).

- evaluering og konklusioner af e-vejledningens effekt dokumenteres og kommenteres af implementerende ”stakeholders”.

- den færøske model for uddannelse af vejledere gennem nordisk samarbejde gentages, dog som et fællesnordisk projekt, hvor vejledere fra alle tre regioner kan deltage i uddannelsen

- vejledere samler statistik over deres arbejde.

- uddannede vejledere opfordres til at publicere artikler om vejledning, e-vejledning og dennes indflydelse på bl.a. diversitet i små samfund, social lighed m.m. og tilføje viden til forskning vedrørende vejledning.
 
Læs rapporten her. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte NVL's hovedkoordinator Antra Carlsen, antr@via.dk.

Fakta

Om rapporten og IKT og vejledning-arbejdsgruppen

Rapporten bygger på fire års samarbejde i arbejdsgruppen ”IKT og vejledning” i Nordisk Netværk for Voksnes Læring, NVL, et program under Nordisk Ministerråd med repræsentanter fra de selvstyrende regioner Grønland, Færøerne og Åland. Samarbejdet har lagt op til, at de tre selvstyrende regioner har udviklet en bæredygtig lokal strategi og politikker for at etablere “e-vejledning” med formålet at nå alle voksne med professionel livslang vejledning med særligt fokus på voksnes læring. I det lokale samarbejde har gruppemedlemmerne været i dialog med alle de instanser, som kan tænkes at skulle være med i implementeringen af e-vejledning i regionen.