Ny rapport om uddannelse af indsatte

 

Som opfølgning på en stor spørgeskemaundersøgelse fra 2007, har Peter Koudahl fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole foretaget en række kvalitative interviews med indsatte i de danske fængsler. Formålet har været at få uddybet og konkretiseret nogle af de resultater, som spørgeskemaundersøgelsen mundede ud i. I alt er 52 indsatte blevet interviewet om deres syn på uddannelse i de danske fængsler.