Ny rapport om utbildning och arbetslivet

Arbetsgivarnas organisation (SA) presenterade i början av månaden en rapport om utbildning på Island. Den diskuterar de viktigaste utmaningarna som utbildningssektorn på Island, förskolor, grundskolor, högskolor, universitet och gymnasieskolor står inför.

 
Foto: www.pixabay.com Foto: www.pixabay.com

Arbetsgivarnas organisation (SA) presenterade i början av månaden en rapport om utbildning på Island. Den diskuterar de viktigaste utmaningarna som utbildningssektorn på Island, förskolor, grundskolor, högskolor, universitet och gymnasieskolor står inför.

I rapporten presenteras många utmaningar som isländska utbildningssystemet står inför samt presenterar förslag om hur förbättring kan ske inom utbildningssystemet. 

I rapporten beskrivs också specifika utmaningar som företag och samhälle står inför i den snabba tekniska förändringen som sker i dag. Detta måste bland annat mötas av avancerad utbildning, förstärkning av arbetsplatsen som studieplats och en tydligare roll för yrkesutbildningsfonderna. Arbetet med rapporten tog cirka två år och många experter inom utbildning deltog i arbetet.  

Rapporten kan läsas här.