Ny rapport visar att deltagande i studiecirklar kan stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden

Rapporten, cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, från Folkbildningsrådet har skrivits av forskare från Internationella handelshögskolan i Jönköping. I rapporten undersöks hur deltagande i studiecirklar påverkar möjligheten till sysselsättning samt hur utbredningen av studiecirklar ser ut i landets kommuner.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Några av slutsatserna i rapporten är att inte minst de med kort tidigare utbildning och som är utrikesfödda har större möjligheter på arbetsmarknaden efter att ha deltagit i studiecirklar. De kommuner som tenderar att ha ett högre deltagande i studiecirklar kännetecknas bland annat av utflyttning, lägre utbildningsnivå, lägre lönenivåer och ett större flyktingmottagande. Rapporten visar att studiecirklar får en särskild funktion att fylla i kommuner som har en situation med stor utflyttning och många flyktingar.

Maria Graner generalsekreterare på Folkbildningsrådet menar att studiecirklar kompletterar och kompenserar för det begränsade utbudet av formell utbildning och kultur som finns i vissa kommuner.  

Läs mer här.