Ny rapport visar att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet

 

Det är resultatet i en ny rapport om livslångt lärande där unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning.

Rapporten ingår i en serie rapporter från The National Center for Lifelong Learning (Encell) och är skriven av Joel Hedegaard och Martin Hugo, forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Forskarna har studerat en IT-utbildning som riktar sig till personer mellan 19-30 år med Aspergers syndrom. Fokus har legat på deltagarnas upplevelser av utbildningen, hur undervisningen har fungerat och hur stödfunktioner för deltagarna har möjliggjorts.

Resultatet visar bland annat att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Forskarna menar att det givetvis är en förutsättning att deltagarna tillägnar sig den formella utbildningen för att kunna komma ut i arbete, men också att de sociala relationerna spelar en viktig roll, inte minst för att deltagarnas självförtroende och självkänsla ska kunna växa.

Läs mer