Ny rapport visar vilken betydelse folkbildningen har för asylsökande.

Rapporten från folkbildningsrådet visar att studieförbunden och folkhögskolorna 2018 nådde runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i totalt 203 kommuner. En allt större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med tidigare år. Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar från regeringen till verksamheten för asylsökande.

 
Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Studieförbund och folkhögskolor har under flera år arbetat med att underlätta mottagandet av asylsökande och stärka etableringen i samhället. Arbetet har främst handlat om att introducera nyanlända till det svenska språket och samhället. 

Rapporten visar att förutsättningarna för asylverksamheten har ändrats det senaste året. Antalet asylsökande i Sverige har sjunkit sedan 2017 vilket även syns i antalet deltagare i folkbildningens asylverksamhet.

I regeringens vårbudget sänks anslaget till folkbildningens verksamhet för asylsökande med 8 miljoner till totalt 162 miljoner för 2019. Samtidigt visar rapporten hur verksamheten utvecklas och anpassar sig efter förändrade förutsättningar samt att andelen kvinnor som deltar i folkbildningens verksamhet med asylsökande ökar från 2017.

Läs mer her.