Ny redaktør fra Island

 
Þröstur Haraldsson er frilanse journalist med kontor i Reykjavikakademiet. Hann har lang erfaring av arbeidet som journalist og ved medier, dagblad, radio og fagtidsskrifter. Hann har skrevet artikler i Weekendavisen og Information. Þröstur arbeidet i en periode ved Århus folkeblad i Danmark og var sist redaktør for Islands bonde avis.