Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

 

Í sin åpningstale sa ministeren at den nye regjeringen ville legge vekt på utdanningsspørsmål.

 – Vi ligger godt an på mange områder, Islands universitet er i gruppen av de 5 prosent beste universitetene i verden, men på det område dere arbeider med, voksnes læring, kan vi forbedre vår stilling. Vi vil revidere lov om voksnes læring fra 2010 og i forbindelse med det lage en strategi for voksenveiledning. I takt med at mulighetene for å utvikle sin kompetanse blir mer variert er en kvalitativt god veiledning stadig viktigere for å treffe gode valg og beslutninger. Lilja Alfreðsdóttir oppfordret deltakerne på konferansen til å vurdere alle mulighetene som tilbys for voksne, ikke minst i lys av all den nyskapende teknologiutviklingen som vi opplever.  

Mer om GOAL-prosjektet i DialogWeb