Ny rektor ved Fróðskaparsetur Føroya, Færøernes Universitet

 

Som situationer er nu, rejser hvert år omkring to trediedele af alle unge, som har en gymnasial uddannelse, til udlandet for at videreuddanne sig. Derfor skal Færøernes universitetet og dets uddannelsestilbud brandes. Den nye rektor påpeger endvidere, at uddannelserne kontinuerligt må tilpasses samfundets behov. Tilbudene skal være mere fleksible, nye uddannelser skal etableres og der skal oprettes tættere samarbejde med erhvervslivet for at gøre uddannelserne mere attraktive og relevante for de uddannelsessøgende.

Læs mere på færøsk på: www.setur.fo