Ny samlad svensk vuxenutbildningsorganisation

 
VIS huvudsakliga syfte är främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande genom att:
• stimulera pedagogisk utveckling
• tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
• främja kvalitet i vuxenutbildningen
• främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
• stimulera samverkan på alla nivåer
• tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
• stimulera internationellt samarbete
• sprida information till förbundets medlemmar
www.rvux.se