Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 

Regeringen föreslår att 50 miljoner satsas 2018 på en etablering och utveckling av lärcentra. De kommande åren vill regeringen avsätta 70 miljoner per år. Förslaget bygger på en överenskommelse med vänsterpartiet om budgetpropositionen.   

Regeringen menar att utbildning i större utsträckning bör kunna erbjudas nära hemorten. Genom  etablering av lärcentra bör fler studerande erbjudas utbildning och stöd i väl utrustade lokaler där teknik finns för distansstudier. Regeringen menar att lärcentrum ska vara en öppen lärmiljö där olika utbildningsanordnare kan erbjuda utbildning på olika nivåer från komvux till kurser inom högskola och universitet.

Läs mer