Ny servicekontrakt

Den 14. desember undertegnet utdannings- og kulturdepartementet og Arbeidslivets utdanningssenter en servicekontrakt om oppgaver i voksnes læring som gjelder fra 1. januar 2016 til slutten av 2021.

 
Hovedoppgaven for Arbeidslivets opplæringssenter er å utvikle metoder og øke kvalitet i utdanningstiltak for voksne som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå i følge lov nr. 27/2010, se også på engelsk  https://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf I tillegg yter opplæringssentret også tjenester til Opplæringsfondet og samler inn informasjon om målgruppen.
Servicekontrakten kan leses på opplæringssentrets hjemmeside, på islandsk www.frae.is