Ny stark aktör i finsk folkbildning

Från den första januari 2020 slås Kansanvalistusseura och Etelä-Helsingin medborgarinstitut ihop.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Tanken är att de tillsammans utgör en starkare helhet inom folkbildningsfältet.  Sammanslagningar av det här slaget är relativt ovanliga i Finland. I den mån två enheter går ihop handlar det oftare om att svensk- och finskspråkiga institut slås ihop. Denna gång handlar det mer om en strategisk fusion.

Båda parterna nöjda

– Vi gläder oss över att komma närmare vår verksamhets målgrupper, alltså den fria bildningens studerande och lärare. Nu kan vi utveckla det livslånga lärandet på ett mer innovativt sätt, vilket är bra för folkbildningen i hela landet, konstaterar Lauri Tuomi, verksamhetsledare vid Kansanvalistusseura.

Till exempel kommer man att se på konsekvenserna av den fortsatta urbaniseringen och hur den påverkar det livslånga lärandet.

– Sammanslagningen ger oss bättre möjligheter att erbjuda ett bredare kursutbud. På så sätt bidrar vi till att öka individens välmående och vår verksamhets betydelse i samhället, berättar Minna Prunnila, rektor vid Etelä-Helsingin medborgarinstitut.