Ny statsborgerprøve i Norge fra 2023

I januar 2023 blir en ny og oppdatert statsborgerprøve tilgjengelig for de som skal søke norsk statsborgerskap

 
 Statsborgerprøven skal fornyes i 2023 og treffe alle innvandreres utdanningsbakgrunn Statsborgerprøven skal fornyes i 2023 og treffe alle innvandreres utdanningsbakgrunn

Det har blitt utviklet en ny læringsressurs i samfunnskunnskap på 24 ulike språk. Den er ment som forberedelsesmateriale til prøven og er allerede er publisert. Læringsressursen er basert på den nye læreplanen i samfunnskunnskap som kommer av den nye integreringsloven som erstattet introduksjonsloven.

Statsborgerprøven har også fått en overhaling ved hjelp av en ekstern kommisjon sammensatt av lærere med lang erfaring fra undervisning av innvandrere. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har også bidratt i arbeidet.

Tidligere har prøven møtt kritikk for at enkelte spørsmål er for enkle og noen er for vanskelige. Utfordringen har vært å utforme spørsmålene mer generelt slik at de treffer det brede spekteret av innvandrere; med ulik utdanningsbakgrunn.

Spørsmålene omfatter alt fra historiske hendelser til fakta om helsevesenet og utdanning. Selve formen på prøven videreføres; flervalgsoppgaver med tre alternativer. Prøven viser ikke hvor godt en person er integrert, men det viser hvor godt man har forberedt seg på læringsressursen.

24 millioner kroner skal gå til en ny prøvetjeneste for gjennomføring av prøver i norsk, samfunnsfag og statsborgerprøven for voksne innvandrere.

Mer informasjon om statsborgerprøven finner du her.