Ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Regjeringen vil utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. Tre departementer, Kunnskapsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, skal nå samarbeide om en ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

 

Stortingsmeldingen skal legges fram til behandling i Stortinget i løpet av 2015. – Vi vil finne ut av hvilke mekanismer som fører til at folk havner utenfor arbeidslivet i verdens rikeste land, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til vox.no 

Les mer om saken hos Vox HER.