Ny struktur i undervisningsministeriet

 

”Kontoret for livslang læring” er nedlagt og aktiviteterne overføres dels til ”Afdelingen for almene uddannelser” og Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser”. Den tidligere kontorchef Kirsten Overgaard Bach var dansk SVL medlem, men erstattes nu af kontorchef Lisbeth Bang Thorsen.

Læs mere: www.uvm.dk