Ny studie från Skolverket visar att få elever tar gymnasieexamen i komvux

Omkring 7000 elever i gymnasieskolan är varje år nära att ta examen från något nationellt program.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Skolverkets studie visar att endast var fjärde elev av denna grupp som missar examen i gymnasieskolan går över till komvux.

Enbart var tjugonde elev tar en gymnasieexamen på komvux. Skolverket har studerat elever som övergick till komvux 18 månader efter att de lämnat gymnasieskolan läsåret 2014/15 med studiebevis i stället för gymnasieexamen.

– Det är uppenbart att de flesta elever som missar gymnasieexamen med några få kurser inte går över till komvux inom en nära tid. Det är därför viktigt att gymnasieskolan ger eleverna stöd så att de får examen. De som ändå inte når ända fram måste få tydlig information om möjligheterna att studera klart på komvux, säger Marcello Marrone, chef för Skolverkets enhet för vuxenutbildning.  

Elever som går över till komvux för att komplettera sina gymnasiestudier läser främst kurser i matematik, svenska och engelska.

Matematik är det ämne som störst andel elever har problem med i gymnasieskolan och ämnet fortsätter att vara en svårighet för eleverna på komvux.

Läs mer her.