Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 

-Vi människor orienterar oss i världen och arbetslivet utifrån språk, kultur och historia, men i debatten verkar det ibland som om ekonomi är människans enda drivkraft. Det finns ett tomrum i diskussionen om de stora samhällsfrågorna, och där vill vi lämna ett bidrag, säger Jonas Harvard.
Tankesmedjan har tillkommit på initiativ av dekaner från tio humanistiska fakulteter vid svenska universitet, bland andra Umeå, Lund, Göteborg och Mittuniversitetet, och ska verka under tre år. Bakgrunden är att tankesmedjor, så kallade think-tanks, får allt större betydelse i samhällsdebatten. Humtank lanseras officiellt i början av april.

Läs mer på Mynewsdesk.se