Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

 
Foto: Marley Clovelly Foto: Marley Clovelly

Stortinget vedtok endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven slik at flyktninger og nyankomne innvandrere kan gis målrettet hjelp.

Koronakrisen har vist at mennesker med lite formell utdanning er svært utsatt i arbeidsmarkedet. Gjennom den nye tiltakspakken som består av seks målrettede grep er målet å gi mer arbeidserfaring, bedre norskferdigheter og kompetanse som arbeidslivet etterspør. Blant tiltakene er utvidet norskopplæring, og behovsprøvd karriereveiledning.

Mer informasjon