Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

 
Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland UKM

För att försnabba invandrarnas väg till utbildning och arbetslivet samt för att göra utbildningen mer flexibel har ministeriets arbetsgrupp i juni förberett ett förslag till en ny utbildningsmodell för invandrare. Aktörer i denna modell kunde vara medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet.

Ett centralt innehåll i denna modell enligt arbetsgruppens förslag skulle vara läs- och skrivfärdigheter samt studier i finska/svenska. Studierna kunde förenas med praktiskt innehåll. Målgruppen för utbildningen skulle vara speciellt personer som behöver flexibla och/eller deltidsutbildningsmöjligheter samt personer som man utvärderat att behöver mer verksamhetsorienterad utbildning. Deltidsutbildning skulle kunna tillämpas också för personer i arbetslivet.

Förslaget är i skrivande stund på remiss, som avslutas den 25 augusti.

Läs mer