Ny valideringsdelegation blir ryggraden i regeringens arbete med validering

Ett övergripande syfte med delegationen är att ta ett grepp om hela valideringssystemet för att göra det enhetligt och nationellt sammanhållet.
En annan uppgift för delegationen är att hitta goda exempel där validering fungerar bra för att ta lärdom för områden eller yrken där det inte fungerar lika bra.

 
Delegationens uppdrag omfattar hela det formella utbildningsområdet från gymnasial till universitetsnivå. Uppdraget omfattar också folkbildningen samt validering av reell yrkeskompetens.
Delegationen kommer att bestå av 14 ledamöter från olika myndigheter och branscher och ledas av Almegas tidigare vd Jonas Milton. Arbetet ska pågå till slutet av 2019 och innebär också att ta fram en nationell strategi för validering.