Ny videreutdanning i realkompetansevurdering i Oslo

OsloMet (Oslo Metropolitan University) tilbyr denne høsten et nytt studium i realkompetansevurdering på masternivå.

 
Foto: www.pexels.com Foto: www.pexels.com

Studiet gir 15 studiepoeng og er for fagpersoner (lærere, rådgivere, instruktører) som ønsker økt kompetanse om kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse. Det dekker også veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering. 

Videreutdanningen gir kompetanse til å utføre en helhetlig vurdering av enkeltpersoners kompetanse, som kvalifisering til arbeid eller som opptak til offentlig godkjente utdanninger. 

Studiet som startet høsten 2019 er uten studieavgift. Det er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Mer informasjon her.