Ny virksomhedsplan og årsrapport

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for å tilrettelegge opplæringen for innsatte. Nordisk nettverk skal også formidle denne kunnskapen videre til aktuelle parter og aktører.

 

Arbeidet med å koordinere nettverket går på rundgang mellom medlemmene, og vil slik fortsette å ansvarliggjøre hele nettverket og åpne for nye perspektiver for hvordan nettverkets arbeid blir drevet fremover. Danmark koordinerer nettverket i 2014 og Norge har ansvar for økonomi i samme periode.